Outdoor learning

Rīgas 2.pamatskolas pedagogs Jūlija Pabērza

Projekts “Outdoor learning” ir plānots visam 2019./2020.mācību gadam. Projekta ietvaros visi partneri dalīsies pieredzē ar āra mācīšanās metodēm.