M.Montesori atveseļojošās pedagoģijas kabinets

Montesori pedagoģijas mērķis – veicināt bērna attīstību, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku.
Nodarbības notiek īpašajā sagatavotajā vidē – telpā, kur bērns var brīvi darboties, izvēloties sev tīkamu uzdevumu.
Montesori nodarbībās tiek izmantots didaktiskais (attīstošais) mācību materiāls – sakārtots kabinetā bērnam pieejamā augstumā, ērti paņemams. Katra lieta atbilst savai funkcijai pēc lieluma, krāsas, formas. Telpā izveidotas vairākas sajūtas zonas, kas veicina visu maņu attīstību. Kabinetā ir arī valodas materiāls un matemātikas materiāls. Tas dod bērnam iespēju darboties, pētīt, veikt atklājumus un darboties tik ilgi, cik tas pašam nepieciešams. Nodarbības vada sertificēta Montesori medicīniskās pedagoģijas speciāliste.