iMO-Learn kubi un interaktīvā grīda

iMO-LEARN kubi un interaktīvā grīda ir pieejami nodarbībām mācību stundās un ārpusstundu darbam skolas aktu zālē.  Bērniem ir vieglāk apgūt mācību vielu izmantojot mācību procesā dažādus palīglīdzekļus.

iMO-LEARN ir gudrie kubi, kas ļauj bērniem mācīties, izmantojot kustības. Tos izmanto, lai dažādotu mācību procesu. Ar kubu palīdzību mācību  vielu ir iespējams apgūt daudz interesantāk, papildus attīstīt kustības un novirzīt enerģiju pozitīvā gultnē. Tie rada jaunus izaicinājumus gan skolēniem, gan pedagogiem ikdienā izmantojot jaunas mācību metodes. Nodarbību laikā var viegli un ātri mainīt kubu izvietojumu, dažādi sasēdinot skolēnus un sadalot grupās. No tiem var veidot daudzveidīgas konstrukcijas, skolēni stundā aktīvi kustās.

Interaktīvā grīda ir lielisks risinājums aktivitātēm bērniem, lai viņi varētu ne tikai spēlēties, bet arī mācību procesā pildīt dažādus uzdevumus. Interaktīvā grīda palielina iesaistīšanās un aizrautības līmeni, piesaista uzmanību un veicina vēlmi komunicēt, darboties.

Ir vispārzināma patiesība, ka bērni zināšanu apguvē uzrāda labākus rezultātus, ja paši tiek iesaistīti šajā procesā, nevis, kad ieņem klausītāju lomu. Šis fakts it sevišķi ir attiecināms uz bērniem ar īpašām vajadzībām.