Give your hand to art

Rīgas 2.pamatskolas pedagogs Laura Ilze Rode

E-twinning projekts

Give your hand to art

Izveidots 2019.gada septembrī, tā ilgums ir viens gads.

Projektā piedalās 76 dalībnieki no 26 valstīm, to skaitā arī Baltijas valstīm – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu personīgo, mentālo un emocionālo izaugsmi, mazināt stresa un ikdienas grūtību radīto ietekmi, radīt pozitīvas emocijas, izmantojot dažādas mākslas terapijas metodes.

Projekta pamatideja – iepazīstināt skolēnus ar dažādiem mākslas terapijas virzieniem, veidot mākslas izstādes klasē, tiešsaistē dalīties ar projektu partneriem ar izveidotajiem darbiņiem.