Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde speciālās izglītības programmā sociālzinību priekšmetā pamatizglītības līmenī