Pirmsskola

       Rīgas 2. pamatskola PIRMSSKOLA           

Ikdienā tiek vadītas rotaļnodarbības atbilstoši bērnu prasmēm un spējām. Uzdevumi un dažādi radošie darbiņi tiek pielāgoti katra bērna uzmanības noturības spējām. Katra grupiņa ir aprīkota ar kvalitatīvām, videi un bērniem draudzīgām un drošām mēbelēm (inventāru). Katru dienu ar bērniem darbojas spēcīga atbalsta personāla komanda – ritmikas un mūzikas skolotāja, logopēdi, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, ergoterapeits un fizioterapeits, psihologs un mākslas skolotāja ar mākslas terapijas metodēm. Bērniem ir nodrošinātas masāžas, kā arī sāls istabas apmeklējumi iestādes mediķu pavadībā. Visi speciālisti ir atvērti sadarbībai ar vecākiem, sarunām par audzēkņu attīstību un priekšlikumiem. Ir pieejamas konsultācijas arī pie iestādes rehabilitologa.

Pamatskolas telpās ir ierīkota Rotaļu istaba pirmsskolai.

Pirmsskolas audzēkņi šeit var darboties ar dažāda lieluma un krāsas Lego konstruktoriem.

Šajā telpā bērniem pieejams televizors ar interneta pieslēgumu. Bērni var skatīties gan izglītojoša, gan izklaidējoša rakstura video.

Dažreiz šajā telpā tiek organizēti nelieli pasākumi.