Speciālistu nodarbības

                                                  Ergoterapeits
Ergoterapeits palīdz apgūt prasmes, kuras ļauj bērnam būt neatkarīgam ikdienas dzīvē; palīdz attīstīt rokas f-u un sīko motoriku; uzlabo uzmanības , koncentrācijas spējas, ka arī citas izziņas spējas; palīdz apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamas prasmes – ģērbties, ēst, dzert, atkarībā no vecuma rotaļāties, uzlabot skolas aktivitātēm nepieciešamas prasmes – griezt ar šķērēm, rakstīt un citas.
Savā darbā ergoterapeits izmanto mērķtiecīgas aktivitātes.

                                                   Fizioterapija
Fizioterapija ir ārstniecības terapija, kas ietver dažādas speciālas tehnoloģijas, ārstniecisko vingrošanu, manuālo terapiju.
Fizioterapeits sāk darbu ar pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanu. Pamatojoties uz detalizēto novērtēšanu, izvirza mērķus un uzdevumus.
Fizioterapeits var palīdzēt pie:
                                          • Kaulu-muskuļu balsta sistēmas;
                                          • Sirds-asinsvadu sistēmas;
                                          • Elpošanas sistēmas;
                                          • Nervu sistēmas problēmām.
Fizioterapeits veic pacienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, ikdienas aktivitāšu treniņu.
Skolas fizioterapijas kabinets ir aprīkots ar kvalitatīvu Bobata galdu, līdztekām, fizio bumbām, spoguli, paklājiem, vertikalizātoru un citu nepieciešamo inventāru.
Skolā strādā augsti kvalificēts, diplomēts un sertificēts fizioterapeits, kas var atrast ikvienam bērnam individuālo pieeju un nepieciešamības gadījuma konsultēt bērna vecākus / aprūpētājus.

                                               M.Montesori atveseļojošās pedagoģijas kabinets
Montesori pedagoģijas mērķis – veicināt bērna attīstību, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku.
Nodarbības notiek īpašajā sagatavotajā vidē – telpā, kur bērns var brīvi darboties, izvēloties sev tīkamu uzdevumu.
Montesori nodarbībās tiek izmantots īpašs mācību materiāls. Tas dod bērnam iespēju darboties, pētīt, veikt atklājumus un darboties tik ilgi, cik tas pašam nepieciešams.

Mēs piedāvājam 4 materiālu grupas:
Praktiskās dzīves vingrinājumi. Tie ir uzdevumi, kas māca bērnam pašapkalpošanos, higiēnu, apģērbšanos, māca rūpēties par apkārtējo vidi, veidot sociālo kontaktu utt.
Sajūtu materiāls. Veicina visu maņu – redzes, dzirdes, taustes, ožas, garšas, telpiskās uztveres – attīstību.
Valodas materiāls. Rakstīt- un lasītprasme tiek mācīta, izmantojot redzes, dzirdes un taustes atmiņu, tāpēc rezultāts ir efektīvāks.
Matemātikas materiāls. Matemātika nav sarežģīta un abstrakta, jā bērns var darboties ar konkrētiem priekšmetiem (stieņiem, skaitļu kartītēm, zelta pērlītēm), atklāt un saprast matemātiskās likumsakarības, nevis iemācīties tās no galvas.