Speciālistu nodarbības

                                                  Ergoterapeits
Ergoterapeits palīdz apgūt prasmes, kuras ļauj bērnam būt neatkarīgam ikdienas dzīvē; palīdz attīstīt rokas f-u un sīko motoriku; uzlabo uzmanības , koncentrācijas spējas, ka arī citas izziņas spējas; palīdz apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamas prasmes – ģērbties, ēst, dzert, atkarībā no vecuma rotaļāties, uzlabot skolas aktivitātēm nepieciešamas prasmes – griezt ar šķērēm, rakstīt un citas.
Savā darbā ergoterapeits izmanto mērķtiecīgas aktivitātes.

                                                   Fizioterapija
Fizioterapija ir ārstniecības terapija, kas ietver dažādas speciālas tehnoloģijas, ārstniecisko vingrošanu, manuālo terapiju.
Fizioterapeits sāk darbu ar pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanu. Pamatojoties uz detalizēto novērtēšanu, izvirza mērķus un uzdevumus.
Fizioterapeits var palīdzēt pie:
                                          • Kaulu-muskuļu balsta sistēmas;
                                          • Sirds-asinsvadu sistēmas;
                                          • Elpošanas sistēmas;
                                          • Nervu sistēmas problēmām.
Fizioterapeits veic pacienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, ikdienas aktivitāšu treniņu.
Skolas fizioterapijas kabinets ir aprīkots ar kvalitatīvu Bobata galdu, līdztekām, fizio bumbām, spoguli, paklājiem, vertikalizātoru un citu nepieciešamo inventāru.
Skolā strādā augsti kvalificēts, diplomēts un sertificēts fizioterapeits, kas var atrast ikvienam bērnam individuālo pieeju un nepieciešamības gadījuma konsultēt bērna vecākus / aprūpētājus.